• «Legna: habla el verso saharaui»

  • Friday, 29 March
  • A Ca n'Oleo, Palma
  • Presentació: Juan Carlos Gimeno, Departament d’Antropologia, Universidad Autónoma de Madrid.