• «From hunters-gatherers to farming societies: An evolution of human values»

  • Friday, 22 March
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec d'Ismael Rodríguez, Universidad de Granada.


    Més informació