• «Llengües de signes, llenguatge i gramàtica: elements per reflexionar en la pràctica educativa»

  • Monday, 25 March
  • A l'Aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
  • Conferència a càrrec de la doctora Gemma Barberà (UPF).