• «Modeling and Applications of Memristive devices»

  • dijous, 14 març
  • A la sala de juntes de l'edifici Mateu Orfila, campus universitari
  • Doctorand: Mohamad Moner Al Chawa. 

    Director: Dr. Rodrigo Picos Gayà.

    Programa de doctorat d'Enginyeria Electrònica.