• «Diversity of demersal fish assemblages in the Mediterranean»

  • Tuesday, 12 March
  • A l'Aula de Graus bloc B, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del campus universitari
  • Doctoranda: Maria Teresa Farriols Garau.

    Directors: Dr. Enric Massutí Sureda, Dr. Francesc Ordinas Cerdà i Dr. José Manuel Hidalgo Roldán.

    Programa de doctorat d'Ecologia Marina.