• «A Shut Mouth Catches No Flies: Consideration of Issues and Voting»

  • divendres, 08 març
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec de Salvador Barberà, Universitat Autònoma de Barcelona.

    Més informació