• «Tècniques d'intervenció natural aplicades a l'escola. Introducció»

  • divendres, 22 març
  • A la sala d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
  • Més informació