• Primeres Jornades Universitàries sobre investigació amb perspectiva de gènere en la UIB

  • Wednesday, 06 March
  • A la sala d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari
  • El títol complet és: «Primeres Jornades Universitàries sobre investigació amb perspectiva de gènere en la UIB: situació actual i reptes de futur».

    Més informació