• Curs «Processos migratoris: causes globals, conseqüències individuals i comunitàries a l’origen i a la societat d’acollida»

  • Wednesday, 13 March
  • A l’aula AB22 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari
  • Què tractarem en aquest curs?

    Abordarem la temàtica de les migracions i la sostenibilitat, tant des del punt de vista del coneixement de comunitats locals i la seva forma de vida i producció econòmica, com des de la perspectiva del ressò global i dels sistemes desestabilitzadors d’aquests equilibris.

     

    Més informació