• «Essays on the banking sector: capital structure, productivity and bank restructuring»

  • Friday, 22 February
  • A l'Aula de graus de Dret. Edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Doctoranda: María Vanesa Llorens Llorens.

    Director: Dr. Alfredo Martín Oliver.

    Programa de doctorat d' Economia, Organització i Gestió (Business Economics).