• Inferring follower-followee relations from presence data: manta ray case study

  • Wednesday, 20 February
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari
  • Més informació