• Entrepreneurs on the Darknet: Reaction to Negative Feedback

  • Wednesday, 13 February
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari
  • Seminari a càrrec de Michail Batikas (Ludwig Maximilian University of Munich).

    Més informació