• Presentació de bones pràctiques en entorns educatius

  • dimarts, 29 gener
  • A la Sala d'Actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari.
  • Més informació