• «Dynamics of Crime Concentration in Urban Settings»

  • Wednesday, 30 January
  • A l'aula de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari.
  • Seminari a càrrec del sr. Ronaldo de Menezes, University of Exeter, UK.

    Més informació