• «Estudio sobre la visión endoscópica de la papila renal en pacientes con litiasis renal»

  • Monday, 28 January
  • A la sala multiusos de l'edifici dels serveis cientificotècnics, campus universitari.
  • Doctorand: Xavier Arnau Sabaté Arroyo.

    Directors: Dr. Fèlix Grases Freixedas i Dr. Enrique Pieras Ayala.

    Programa de doctorat d' Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença.