• «Acidosis tubular renal distal y su relación con las litiasis de fosfato cálcico»

  • Monday, 28 January
  • A l'aula multiusos (F02) de l'edifici dels Serveis Cientificotècnics, campus universitari.
  • Doctorand: Jorge Guimerà García.

    Directors: Dr. Fèlix Grases Freixedas i Dr. Enrique Pieras Ayala.

    Programa de doctorat d'Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalenç.