• «Nanoscale Quantum Calorimetry with Electronic Temperature Fluctuations»

  • Wednesday, 23 January
  • A l'aula de seminaris del'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics, campus universitari.
  • Seminari a càrrec de Peter Samuelsson, Lund University.

     

    Més informació