• «Technology Markets and R&D Spillovers»

  • Thursday, 31 January
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari.
  • Seminari a càrrec de Pere Arqué-Castells, Northwestern University Pritzker School of Law.


    Més informació