• «Equality or inequality? That’s the question»

  • Wednesday, 30 January
  • A l'aula SB03 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari.
  • El títol complet és: «Equality or inequality? That’s the question. The performance impact of pay gaps in cooperative businesses».

    Seminari a càrrec de Luisa Delgado-Márquez, Universidad de Granada.


    Més informació