• «Heat and charge transport in nanostructures»

  • dimarts, 22 gener
  • A la sala de seminaris Montse Casas, edifici dels Serveis Cientificotècnics, campus universitari.
  • El títol complet és: «Heat and charge transport in nanostructures: interference, AC-driving, environment, and feedback».

    Doctorand: Guillem Rosselló Rosselló.

    Directora: Dra. Rosa López Gonzalo.

    Programa de doctorat de  Física.