• El nivell d’autoeficàcia i d’autocompassió dels mestres i la seva relació amb les pràctiques inclusives

  • Thursday, 17 January
  • A la sala de graus de l'edifici Antoni M.Alcover i Sureda, campus universitari.
  • Doctorand: Antonio Vigo Aguiló.

    Directors: Dr. Juan Jorge Muntaner Guasp i Dra. Dolors Forteza Forteza.

    Programa de doctorat d'Educació.