• Assertivitat, relaxació i solució de conflictes

  • divendres, 25 gener
  • A la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis, Camí des Castell, 28. Maó
  • Més informació