• Assertivitat, relaxació i solució de conflictes

  • Friday, 25 January
  • A la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis, Camí des Castell, 28. Maó
  • Més informació