• «Visión cristina de la persona, frente a los reduccionismos»

  • Monday, 14 January
  • A l'edifici Sa Riera, Palma.
  • Conferència organitzada per la Pastoral Universitària a càrrec del Dr. José María López Sevillano.