• «The El - Niño Phenomenon: Complexity and Predictability»

  • Wednesday, 16 January
  • A la sala de seminaris del'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari
  • Més informació