• «Linking collective behaviors to diversity in microbial communities»

  • Friday, 11 January
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari.
  • El títol complet és: «Linking collective behaviors to diversity in microbial communities: insights from nonaggregated cells in the social amoeba».

    Més informació