• IFISC winter solstice

  • dimecres, 19 desembre
  • A la sala multiusos de l'edifici dels serveis cientificotècnics, campus universitari.
  • Més informació