• Les cançons a l'escola amb el pas del temps

  • Wednesday, 19 December
  • A l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari.
  • Presentació de treballs del projecte d'innovació docent.

    Hi haurà una altra sessió de 16 a 18 hores.