• 'Models Innovadors d'Administració i Gestió Pública', conferència de Carles Ramió

  • Friday, 14 December
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya aula AV07
  • Conferència oberta i gratuïta del senyor Carles Ramió Matas: 'Models Innovadors d'Administració i Gestió Pública'; el divendres 14 de desembre, a les 17 hores, a l'aula AV07 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (campus universitari) i per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i Eivissa.

    Carles Ramió és professor de Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), institució en la que ha estat vicerector i degà de facultat durant sis anys. El ponent també ha ocupat el càrrec de director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i en l'actualitat és professor de diverses universitats i escoles d'administració pública d'Espanya i Amèrica Llatina.

    La seva conferència s'emmarca en el programa formatiu del Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS), ofert per la Universitat de les Illes Balears a través d'UIBTalent Formació Avançada, amb la col·laboració del Consell Insular de Mallorca i de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.