• «Complex dynamics in power grids»

  • dijous, 13 desembre
  • A l'aula de videoconferància AV02 de l'edifici M. Gaspar de Jovellanos, campus universitari.
  • Doctorand: Eder Batista Tchawou Tchuisseu.

    Directors: Dr. Damià Gomila Villalonga i Dr. Pere Colet Rafecas.

    Programa de doctorat de  Física.