• II Congrés Internacional Paraula/Imatge Juxtaposicions, conjuncions, (con)fusions

  • Monday, 10 December
  • A l'Arxiu del Regne de Mallorca. Carrer de Ramon Llull, 3. Palma
  • El II congrés sobre Paraula/Imatge: Juxtaposicions, conjuncions, (con)fusions, subtitulat aquesta vegada «Del Barroc a la modernitat», estarà dedicat a la memòria d'Ana Hatherly, poeta, pintora, cineasta, professora i una de les autoritats màximes en l'estudi de la poesia experimental i visual del Barroc.

    Més informació