• «Efectes del canvi climàtic sobre les espècies vegetals amenaçades d'extinció de les Balears»

  • Tuesday, 27 November
  • A l'edifici Sa Riera, Palma
  • Més informació