• «Metabolisme energètic de la cèl·lula tumoral...»

  • Monday, 19 November
  • A la Sala de Graus de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, campus universitari
  • Doctoranda: Margalida Torrens Mas.

    Directors: Dra. Mª del Pilar Roca Salom, Dr. Jordi Oliver Oliver i Dr. Jorge Sastre Serra.

    Programa de doctorat de Nutrició i Ciències dels Aliments.

    El títol complet és: «Metabolisme energètic de la cèl·lula tumoral: una possible diana per al tractament del càncer. Paper de la sirtuïna 3».