• Structural invariants in street networks

  • Friday, 09 November
  • A la sala de seminaris de l'edifici dels serveis cientificotècnics, campus universitari.
  • Més informació