• Assessing the risk of default propagation in interconnected sectorial financial networks

  • dimarts, 16 octubre
  • A la sala de seminaris de l'edifici dels serveis cientificotècnics, campus universitari.
  • Més informació