• «Democracy and Citizenship»

  • dijous, 18 octubre
  • A la sala DB003 de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari.
  • Seminari del Departament d'Economia de l'Empresa a càrrec del Sr. Dennis Mueller (University of Vienna).

    Més informació