• «Random walks, flocking, large deviations and Bose-Einstein transitions»

  • dilluns, 08 octubre
  • A la sala de seminaris de l'edifici dels serveis cientificotècnics, campus universitari.
  • Més informació