• Lliçó inaugural del curs acadèmic 2018-19 del programa de la UOM a Eivissa

  • dilluns, 15 octubre
  • A la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, carrer del Calvari, 1, Eivissa
  • Pronunciarà la lliçó inaugural la doctora Maria Ballester Cardell i versarà sobre «La crisi dels quaranta de la Constitució española: la difícil maduresa del règim democràtic».