• Lliçó inaugural del curs acadèmic 2018-2019 del programa de la UOM a Menorca

  • dilluns, 22 octubre
  • Al centre de cultura de San Diego, carrer es Banyer, s/n, Alaior
  • Pronunciarà la lliçó inaugural la doctora Maria Ballester Cardell i versarà sobre «La crisi dels quaranta de la Constitució española: la difícil maduresa del règim democràtic».