• «Characterization of chaotic advection in three dimensional fluid flows»

  • divendres, 05 octubre
  • A la sala de seminaris de l'edifici dels serveis cientificotècnics, campus universitari.
  • Més informació