• «The complexity of movement: empirical data analysis and modelling of dynamical processes»

  • divendres, 21 setembre
  • A la sala de seminari de l'IFISC, campus universitari
  • Doctorand: Jorge Pablo Rodríguez García.

    Director: Dr. Víctor Martínez Eguiluz.

    Programa de doctorat de Física.

    Més informació