• «Voluntariat en l’àmbit del Dret de l’estrangeria i l’asil a les Illes Balears»

  • Monday, 10 September
  • A l'edifici Sa Riera, Palma.
  • Més informació