• La mirada sobre l'Altre: representació dels subjectes transfronterers en la novel·la mallorquina contemporània (1968-2008)

  • dimarts, 17 juliol
  • A la sala de reunions de l'edifici Ramon Llull, campus universitari.
  • Doctorand:  Xavier Miquel Barceló Piña.

    Directora: Dra. M. Margalida Pons Jaume.

    Programa de doctorat de Filologia i Filosofia.