• Cardiac Arrhythmias: What can we learn from Mathematical Models for Cardiac Tissue?

  • dimecres, 30 maig
  • A la sala de seminaris de l'edifici dels serveis cientificotècnics, campus universitari.
  • Seminari a càrrec de Rahul Pandit, Indian Institute of Science, Bangalore.


    Més informació