• Entre el públic i el privat. Models de gestió del patrimoni arqueològic

  • Friday, 16 November
  • A la Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis, Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó.
  • S'analitzaran els diferents models de gestió del patrimoni arqueològic i les fortaleses i debilitats que ofereixen per al desenvolupament del patrimoni arqueològic com a recurs turístic.

     

    Més informació