• El turisme a les Illes a través de la fotografia, el cinema i l'arquitectura

  • divendres, 13 juliol
  • A laSeu de l'Institut Menorquí d'Estudis, Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó.
  • Es tracta d’analitzar la relació del turisme de les Illes Balears amb la imatge (fixa i en moviment) i amb l’arquitectura; de quina manera s’ha projectat el territori des dels diferents contexts històrics, quina ha estat l’arquitectura turística; autors de projecció internacional més representatius de la fotografia, el cinema i l’arquitectura; l’experiència dels fotògrafs locals, etc.


    Més informació