• Python per a científics: introducció i biblioteques bàsiques d'anàlisi de dades

  • dilluns, 09 juliol
  • A l'aula d’informàtica AIAT9 de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari.
  • Python és un dels llenguatges script més populars. A causa de la seva versatilitat i sintaxi, l’empra gran part de la comunitat científica.


    Més informació