• Ètica empresarial en l'economia de mercat

  • dimarts, 17 juliol
  • Al'aula 3 de l’edifici Sa Riera, carrer Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.
  • El curs és una anàlisi del paper de l’empresa en les economies de mercat, parant especial atenció a les qüestions amb una vessant ètica.


    Més informació