• Estadística aplicada a les ciències de la salut: un enfocament pràctic

  • dilluns, 16 juliol
  • A l'aula d’informàtica EDAIJO02, primer pis Bloc B de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari.
  • El curs es planteja com a enfocament pràctic a l'estadística aplicada a les ciències de la salut. Es realitzaran petites introduccions teòriques als principals test estadístics i posteriorment s'ensenyarà als alumnes del curs a aplicar aquests tests mitjançant diferents programes estadístics.

     

    Més informació