• Indicadors bibliomètrics: què són i com es poden trobar

  • Wednesday, 27 June
  • A la Sala de Graus de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, campus universitari.
  • Sessions informatives per al professorat que es vulgui acreditar

    Presentarem la Biblioteca de l'Investigador, portal creat per proporcionar recursos per a la localització dels indicadors exigits en l'avaluació de la producció bibliogràfica dels investigadors (articles, llibres, actes...).

    A càrrec de Daisy Chiang Martín i Esther Fernández Ramos.

    S’adreça a tot el professorat.

     

    Més informació